Salsa Solo

Salsa Solo

Zajęcia Latino specjalnie dla kobiet. Na zajęciach kładziemy nacisk na rozwój świadomości ciała oraz pracę wszystkich Waszych atrybutów – klatki...